Na stiahnutie

POZOR Situácia je nasledovná. Nakoľko v poslednej dobe nemáme čas sa venovať vývoju programu, zlepšovať ho, či upravovať a zrejme nejakú dobu tomu tak bude. Bohužiaľ máme kopec iných starostí... WinPCGuard by si už aj zaslúžil ďalšie úpravy a vylepšenia. Rozhodli sme sa, že program v súčasnej podobe vo verzii 5.02 budeme poskytovať zadarmo. Samozrejme to bude bez akejkoľvek podpory. Prípadne ak náhodou objavíte nejakú chybu, kľudne nám ju nahláste, v ďalšej verzii sa to pokúsime napraviť.

Registračné údaje:
Meno: free
Heslo: C66865BB-E865BF32-14A1320F

Skúšobná verzia na stiahnutieSkúšobná verzia na stiahnutieSkúšobná verzia na stiahnutie

Po inštalácii je potrebné program prvý krát spustiť v administrátorskom účte. Po jeho spustení sa otvorí okno, kde je potrebné nastaviť určité parametre. Prosíme Vás, prečítajte si pozorne nápovede, ktoré sa ukrývajú pod otáznikmi. WinPCGuard sa spúšťa automaticky pri zapnutí počítača. Nie je potrebný fyzický server v sieti!

WinPcGuard je k dispozícii v slovenskej a českej jazykovej verzii.

Systémové požiadavky :
 • operačné systémy Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Napíšte nám Vaše postrehy, nedostatky, či vylepšenia. Radi Vám vyhovieme.

História noviniek a zmien

 • Verzia 5.02
  - Korekcie aktuálnych funkcií programu.

 • Verzia 5.01
  - Úprava filtrovania internetových stránok.

 • 21.05.2017 Verzia 5.00
  - Zmena vzhľadu programu.
  - Úprava filtrovania internetových stránok.
  - Drobné korekcie v programe.

 • 13.02.2017 Verzia 4.04
  - Stiahnutie a vymazanie vzdialeného priečinka klientov.
  - Zobrazenie detailu o stave vzdialeného klienta v rôznych pohľadoch.
  - Ovládanie zvuku klienta.
  - Zobrazenie aktívneho okna aplikácie klienta.
  - Doplnené kontextové menu v okne klienti.
  - Upravený prístup do programu, keď nie je nastavené heslo.

 • 29.06.2016 Verzia 4.03
  -Podpora Windows 10.
  -Zmena filtrovania internetových stránok.
  -Nový prehľad klientov.
  -Upravené skrývanie súborov pod 64 bit + viac možností skrývania.
  -Upravené posielanie obrazovky klientom.
  -Upravený zoznam procesov.
  -Upravený zoznam nainštalovaných programov.
  -Upravený zákaz núdzového režimu.
  -Umožnená zmena klávesových skratiek.
  -Uzamknutá stanica ostane po reštarte uzamknutá.
  -Zakázaný internet cez server po reštarte stále ostane zakázaný.
  - POZOR na túto verziu potrebujete nové registračné údaje!

 • 27.02.2013 Verzia 4.02
  - Podpora Windows 8
  - Funkcia zabrániť zmene pozície položiek - funkčná aj pod 64 bit OS
  - Drobné korekcie v programe.

 • 13.08.2012 Verzia 4.01
  - Úprava vzhľadu programu a prepracované klientské okno.
  - Upravená sieťová komunikácia
  - Drobné korekcie v programe.

 • 04.05.2012 Verzia 4.00
  - Zmena názvu programu Strážca systému na WinPCGuard.
  - Funkcia skrytie súborov a priečinkov dostupná už aj pod Windows 7 a Vista
  - Upravená funkcia vzdialenej inštalácie programu.
  - Automatické vypnutie počítača upravené - PC sa vypne aj pri neprihlásenom používateľovi.
  - Funkcia Zakázať pridávanie a mazanie položiek na ploche obnovuje aj názvy položiek Môj počítač a Kôš.
  - Zákaz disketovej jednotky nahradený zákazom zápisu na USB zariadenia.
  - Upravené automatické prihlasovanie + odstránena chyba pod 64 bit OS.
  - Grafické zobrazenie časových harmonogramov.
  - Doplnená funkcia spustiť. Vzdialené otvorenie programu, priečinka, dokumentu alebo internetovej stránky.

 • 14.11.2011 Verzia 3.34<
  - POZOR na túto verziu potrebujete nové registračné údaje!

  - Prevzatie klientov z ľubovolného počítača.
  - Export konfigurácie do súboru a jeho spätné načítanie.
  - Posielanie prezentácie na zvolenom kanály a v rôznej veľkosti paketu.
  - Klient sa nepripojil po spustení zo standby režimu ci hybernácie ale až po dlhšom čase - upravené
  - UNICODE podpora - program prešiel výraznou vnútornou rekonštrukciou, týmto sa zvýšila jeho stabilita a korektnosť jednotlivých funkcií.

 • 03.08.2011 Verzia 3.33
  - Drobné korekcie v programe. Oprava doteraz známych chýb.

 • 23.11.2010 Verzia 3.32
  - Prezentačný nástroj. Prenos plochy z jedného počítača na ostatné počítače.
  - Ďiaľkové uzamknutie počítačov.

 • 10.10.2010 Verzia 3.31
  - Odosielanie súborov na klientov. Hromadné odosielanie súborov na počítače v sieti.
  - Definovanie rôznych filtrov internetových stránok pre používateľov. Doteraz bol platný jeden rovnaký filter pre všetkých používateľov.
  - Automatická registrácia klientov. Stačí pokiaľ zadáte registračné údaje na server klienti po pripojení budú automaticky zaregistrovaní.
  - Vzdialená inštalácia novej verzie programu.

 • 22.07.2010 Verzia 3.30
  - Podpora OS Windows 7
  - Internetový filter podľa časového harmonogramu.
  - Drobné korekcie v programe.

 • 12.07.2009 Verzia 3.21
  - Zákaz spúštania programov podľa časového harmonogramu.
  - Prihlásenie používateľov podľa časového harmonogramu.
  - Zmena práce so skupinami.
  - Zmena registrácie programu.
  - Drobné korekcie v programe.

 • 12.05.2009 Verzia 3.20
  - Podpora OS Windows Vista.

 • 18.01.2009 Verzia 3.15
  - Zakázanie núdzového režimu OS Windows.
  - Podpora internetového prehliadača Google Chrome.
  - Upravené zobrazenie pripojených klientov, možnosť zmeny typu zobrazenia.
  - Zobrazenie nainštalovaných programov na klientoch.
  - Zobrazenie spustených procesov a úloh na klientoch a prípadne ich ukončenie.

 • 8.11.2008 Verzia 3.14
  - Tichý režim - nezobrazujú sa varovné hlásenia.
  - Automatické zobrazenie pracovnej plochy klientov podľa zvoleného časového intervalu.
  - Upravené zobrazenie klientov a časť Klienti.

 • 26.8.2008 Verzia 3.13
  - Upravené logovanie aktivity Strážcu systému z predchádzajúcej verzie (problém v obmedzenom účte vo verzii 3.12).

 • 29.3.2008 Verzia 3.12
  - Pribudlo logovanie aktivity Strážcu systému.
  - Je možné uložiť obrazovku sledovaného klienta, vo forme obrázku.
  - Vylepšený prenos pracovnej plochy klientov.
  - Upravené (resp. vylepšené) vnútorné procesy Strážcu systému.

 • 10.11.2007 Verzia 3.11
  - Táto verzia opravuje chyby, ktoré sa vyskytli. Hlavne došlo k úprave v automatických aktualizáciach a načítaní nastavení jednotlivých klientov.
  - Do filtra zakázaných(povolených) stránok môžete zadávať čísla, doteraz to nebolo možné.
  - Odporúčame nainštalovať túto verziu, pokiaľ využívate spojenie server - klient.

 • ÿli≰ 6.6.2007 Verzia 3.1
  - Program bol prispôsobený tak, aby mohol byť spustený v rôznych jazykových verziách. V súčasnosti je to slovenský a český jazyk.

 • 1.5.2007 Verzia 3.0
  - Skrytie priečinkov a súborov. Skrytie priečinkov je možné dvomi spôsobmi.
  - Zákaz uloženia súborov z internetu. Používatelia nebudú môcť sťahovať súbory do počítača.
  - Zákaz USB pamäťových zariadení, zákaz CD/DVD zariadení a disketovej jednotky.
  - Filtrovanie klávesnice. Možnosť použitia napríklad ako "Mravnostný filter".
  - Upravený dizajn programu.

 • 20.1.2007 Verzia 2.3
  - Posledná verzia, ktorá podporuje staršie OS Windows 98,ME a NT

  - Upravený filter pre internetové stránky - odteraz môžete zakázať všetky stránky a do filtra zadať zoznam povolených internetových stránok
  - Upravené filtrovanie internetových stránok
  - Hromadná registrácia Strážcu systému. Už nemusíte zadávať registračné údaje manuálne do každého programu
  - Pri inštalácii máte možnosť zistiť, či inštalujete aktuálnu verziu Strážcu systému

 • 28.7.2006 Verzia 2.2
  • Aktualizácia: 27.11.2006 bola táto verzia aktualizovaná :
   - Na žiadosť bolo upravené zvukové upozornenie pri navštívení zakázanej stránky. Zvukové upozornenie sa prehrá aj napriek tomu, ak bude zvuk vypnutý v ovládaní hlasitosti.
   - Drobná korekcia v komunikácii klient - server. V niektorých špeciálnych prípadoch, nemusela komunikácia fungovať správne.

  - Pribudla možnosť rôzneho nastavenia obmedzení pre jednotlivých používateľov
  - Zapamätanie pozície ikon na pracovnej ploche (Uzamknutie pracovnej plochy je rozčlenené)
  - Zakázanie spúšťania programov, ktoré sa nenachádzajú v priečinkoch Windows (Winnt) a Program Files
  - Rýchlejšia odozva pri zobrazení pracovnej plochy používateľov
  - Možnosť zobrazenia pracovnej plochy klienta na celú obrazovku
  - Pribudla funkcia diaľkového odhlásenia používateľov a reštartu PC (v časti Klienti)
  - V zozname pripojených klientov je zobrazený aj aktuálne prihlásený používateľ
  - Vylepšená ochrana voči neoprávnenému ukončeniu Strážcu systému

 • 22.3.2006 Verzia 2.1
  - Zoznam pripojených klientov je možné zoradiť podľa abecedy
  - Za presne neidentifikovateľných okolností v sieti, zoznam pripojených klientov nezobrazoval mená pripojených klientov. Klienti mali problém so svojou identifikáciou. Tento problém bol zaznamenaný iba v dvoch prípadoch. Aj napriek zriedkavému výskytu tohto problému je v súčasnosti tento problém odstránený.
  - Nová forma nápovede
  - Zjednotenie formy oznamu o zákaze
  - Zobrazená plocha pripojených klientov sa aktualizuje každé dve sekundy
  - Bol odstránený pevne definovaný filter internetových stránok, ktorý pozostával zo slov vyskytujúcich sa na erotických stránkach. Teraz budú filtrované stránky len podľa toho, čo skutočne zadáte do filtra.

 • 3.11.2005 Verzia 2.0
  - v prvom rade sa rozšírila podpora viacerých operačných systémov a možnosť spustenia Strážcu systému v obmedzenom účte. Strážca systému bol dôkladne optimalizovaný, aby jeho vplyv na systém bol čo najmenší.

  Pribudli nasledovné funkcie :

  - Zakázanie prístupu na internet podľa časového harmonogramu
  - Zvukové upozornenie pri navštívení zakázanej stránky
  - Zakázanie nástrojov na správu, konfiguračného nástroja
  - Uzamknutie pracovnej plochy - používatelia nebudú môcť trvale zmeniť pozadie, ani pridaváť alebo mazať položky na pracovnej ploche
  - Zobrazenie pracovnej plochy jednotlivých používateľov - budete môcť sledovať používateľov, čo práve robia na počítači
  - Posielanie správ používateľom
  - Automatické vypínanie PC v zadanom čase a vypínanie PC na diaľku
  - Možnosť pristupovať k programu viacerými spôsobmi, pod dvomi heslami
  - Možnosť skrytia ikony Strážcu systému v paneli úloh
  - Automatická aktualizácia nastavenia klientov
  - Možnosť nastaviť klientom rozdielne konfigurácie

Odporúčame Vám si program WinPCGuard priamo odskúšať na dôkladnejšie oboznámenie sa s jeho funkciami.