Funkcie

WinPCGuard je program, ktorý Vám pomôže rýchlo a jednoducho ochrániť Váš počítač. Jeho pomocou môžete výrazne obmedziť činnosť používateľov a tým ušetriť Váš čas spojený s údržbou počítačov, alebo obmedziť používateľov v plytvaní pracovného času. Pomocou WinPCGuard môžete sledovať jednotlivých používateľov akú činnosť na počítači práve vykonávajú, alebo môžete skryť akékoľvek súbory, dokumenty a priečinky pred inými používateľmi. Obsahuje prezentačný nástroj, ktorý umožní zobraziť plochu na iné počítače.

Pomocou WinPCGuard okrem iného budete mať možnosť zakázať prístup na vybrané internetové stránky, zakázať spúšťanie vybraných programov. WinPCGuard má minimálne nároky na systém. Inštalácia je skrytá, nie je vytvorený žiadny viditeľný priečinok, ani položka v menu Štart. Automaticky sa spúšťa pri štarte počítača. Vstup do programu je chránený heslom (odporúčame si ho nastaviť). WinPCGuard poskytuje možnosť pohodlnej sieťovej administrácie. Obmedzenie prístupu k počítaču a aplikáciam pomocou definovaných časových intervalov. Plní aj funkciu: Rodičovský zámok! Rodičovská kontrola!

Zoznam funkcií

Obmedzenie prístupu na internet

 • Zákaz spustenia programov Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla a Google Chrome
 • Zakázanie prístupu na internet podľa časového harmonogramu
 • Blokovanie internetových stránok podľa filtra, filter zakázaných alebo povolených stránok.
 • Internetový filter podľa časového harmonogramu.

Vzdialená kontrola počíťačov

 • Prihlásenie používateľov podľa časového harmonogramu.
 • Možnosť diaľkového vypínania a reštartovania počítačov, aj odhlásenia používateľov.
 • Automatické vypínanie PC v zadanom čase a niekoľko ďalších funkcií.
 • Zobrazenie nainštalovaných programov na klientoch.
 • Zobrazenie spustených procesov a úloh na klientoch a prípadne ich ukončenie.
 • Vzdialená inštalácia novej verzie programu.
 • Vzdialené otvorenie programu, priečinka, dokumentu alebo internetovej stránky.
 • Ďiaľkové uzamknutie počítačov.
 • Stiahnutie a vymazanie vzdialeného priečinka.
 • Hromadné preberanie súborov z klientov.
 • Ovládanie zvuku klienta.

Komunikačné a prezentačné nástroje

 • Posielanie správ používateľom.
 • Zobrazenie pracovnej plochy jednotlivých používateľov - môžete sledovať čo práve robia.
 • Odosielanie súborov na klientov. Hromadné odosielanie súborov na počítače v sieti.
 • Prezentačný nástroj. Prenos plochy z jedného počítača na ostatné počítače.

Obmedzenie manipulácie so súborovým systémom

 • Zákaz uloženia súborov z internetu. Používatelia nebudú môcť sťahovať súbory do počítača.
 • Skrytie priečinkov a súborov. Skrytie priečinkov je možné dvomi spôsobmi.
 • Uzamknutie pracovnej plochy
 • Zakázanie prístupu k priečinkom Windows a Program Files

Kontrola periférií a externých zariadení

 • Zákaz USB pamäťových zariadení, zákaz CD/DVD zariadení a zákaz zápisu na USB zariadenia.
 • Filtrovanie klávesnice. Možnosť použitia, napríklad ako "Mravnostný filter".

Obmedzenie manipulácie so systémom a programovým vybavením

 • Zákaz inštalácií a odinštalácií programov
 • Zakázanie spúšťania programov, ktoré sa nenachádzajú v priečinkoch Windows a Program Files
 • Zákaz spustenia programov podľa filtra, časové obmedzenie programov.
 • Zákaz hier (Štandardne dodávaných s operačným systémom Windows)
 • Zakázanie Správcu úloh systému Windows
 • Zakázanie Ovládacích panelov, nástrojov na správu, konfiguračného nástroja
 • Zakázanie Editoru databázy Registry
 • Zakázanie prístupu k vlastnostiam v Tento počítač
 • Zákaz konfigurovania internetového prehliadača IE
 • Zákaz prístupu k vlastnostiam hlavného panelu a Štart menu
 • Zákaz zmien v Štart menu
 • Zákaz núdzového režimu OS Windows.
 • Skryť počítač v sieti