WinPCGuard ochráni aj Váš systém

Je jedno či máte jeden počítač, malú alebo veľkú sieť. Je jedno či je to doma, v škole alebo vo firme. Je jedno či ste rodič, správca siete alebo riaditeľ firmy. Je jedno či ste bežný používateľ alebo expert. Vždy potrebujete, aby Váš systém fungoval správne a spoľahlivo, bez neodborných a záškodných zásahov. Vždy potrebujete, aby Vaše deti, študenti alebo zamestnanci netrávili svoj čas za počítačom nežiadúcimi aktivitami. WinPCGuard Vám pomôže, uľahčí a ušetrí čas. Vy viete, kde potrebujete využiť jeho služby. (Jedna verzia programu pre všetky možnosti použitia)

Pre školu

Školy majú dnes dva hlavné problémy s PC - udržať sieť v bezproblémovej prevádzke a ustrážiť študentov pred nežiadúcimi aktivitami počas vyučovania. Riešením je WinPCGuard a jeho funkcie.
WinPCGuard je komplexný nástroj, ktorý Vám ponúka súbor rôznych funkcií na zabezpečenie počítačov v školách voči nežiadaným zmenám v systéme Windows. Ďalej Vám ponúka funkcie na urýchlenie či zjednodušenie vyučovacieho procesu na počítačoch a samotnú administráciu počítačov.


Viac informácií

Pre firmu

Úspešné firmy sa okrem iného vyznačujú aj bezproblémovou funkčnosťou počítačových sietí a produktívnymi zamestnancami. WinPCGuard Vám v tomto ponúka svoje služby - jednoduchá a rýchla administrácia počítačov vo Vašej firme a kontrola činnosti zamestnancov.


Viac informácií

Pre domácnosť

Každý rodič dnes potrebuje ustrážiť koľko času a ako jeho deti trávia za počítačom a aby svojou činnosťou nepoškodili počítačový systém.
S WinPCGuard môžete určiť kedy a ako dlho budú môcť Vaše deti používať počítač a hrať sa hry, zakázať spúšťanie vybraných programov, nastaviť blokovanie internetových stránok a systémových Windows funkcií, ako napr. ovládacie panely. Nedovoľte Vašim deťom sedieť neustále za počítačom, prípadne usmernite ich aktivitu na ňom.


Viac informácií

V jednoduchosti je krása

WinPCGuard má jednoduché intuitívne používateľské rozhranie – prehľadne a logicky usporiadané. V každej časti Vás bude sprevádzať a informovať o jednotlivých funkciách nápoveda.