Pre domácnosť

Takmer všetci rodičia dnes zápasia s tým, aby ich deti netrávili veľa času za počítačom. Druhým problém je ustrážiť ich, aby sa za počítačom nevenovali nežiadúcim aktivitám. V neposlednom rade sú to aj neustále problémy s funkčnosťou systému, ktorý zlyháva kvôli neodborným zásahom. V tomto všetkom Vám pomôže program WinPCGuard.

Prístup podľa časového harmonogramu

Ste zúfalí zo svojich ratolestí? Neustále sedia za PC a neustále sa hrajú? Zakážte im to a umožnite im hranie len vtedy, keď to uznáte za vhodné. Nedovoľte svojím deťom tráviť celé dni a noci tráviť za počítačom - WinPCGuard dokáže kontrolovať čas strávený za počítačom. Po prekročení povoleného času bude používateľ odhlásený. Kontrolujte dobu počas ktorej môžu hrať hry alebo používať rôzne programy. Časové obmedzenia viete nastaviť v pevne definovaných intervaloch, alebo nastavením pevného časového limitu v hodinách pre konkrétny deň.

Kontrola detí

WinPCGuard je sieťová aplikácia, pomocou ktorej dokážete priamo kontrolovať Vaše deti čo momentálne robia za počítačom (zobrazíte si ich plochu na Vašom monitore). Pokiaľ sa Vám ich činnosť nepozdáva môžete priamo do nej zasahovať zo svojho počítača.

Ochrana systému

Deti môžu náhodne alebo úmyselne spôsobiť zmeny v systéme, ktoré môžu mať za následok nefunkčnosť Vášho počítača. WinPCGuard Vám ponúka jednoduchú možnosť ako takýmto zmenám zabrániť. Zabrániť zmenám v systémových prostriedkoch Windows a zabrániť inštalácii nežiadúcich programov. Týmto spôsobom výrazne obmedzíte aby sa Vám do systému nedostal nejaký druh škodlivého softvéru.

Filtrovanie klávesnice

Usmernite akým spôsobom komunikujú Vaši potomkovia. Do filtra zakázaných slov zadajte frázy, ktoré nebudú môcť pri komunikácii používať. Týmto jednoducho zabránite aby Vaše deti nemohli pri písaní používať vulgárne slová.

WinPCGuard bude výborný pomocník vo Vašej domácnosti.

Všetky funkcie WinPCGuard >>

Cenník pre domácnosti

Počet licencií Cena v €
s DPH / bez DPH
3 35,00/ 29,17Stiahnuť skúšobnú verziu >>

Po zakúpení programu máte zdarma všetky aktualizácie, počas 3 rokov od zakúpenia licencie alebo upgradu.

Upgrade* - pokiaľ ste si už v minulosti zakúpili licenciu, zakúpte si upgrade Vašej licencie.
Cena upgradu je 50% z pôvodnej ceny licencie.